dinsdag 201618 okt.

Een nieuw raadslid voor DOS

Geschreven door Ron de Rooy

Doordat Gina van Mulken wethouder wordt, en in tijden van het dualisme een wethouder niet tegelijkertijd in de raad kan zitten, komt haar zetel toe aan een volgende kandidaat van Lijst 1: DOS. 
 
 

 

Meer lezen & reageren ›
donderdag 201629 sep.

Bestuursakkoord 2016-2018

Geschreven door Ron de Rooy

De partijen DOS, CDA, G!NA en Steins Belang hebben een akkoord bereikt voor het vormen van een nieuwe coalitie in de gemeente Stein. 

 

Meer lezen & reageren ›
dinsdag 20151 dec.

DOS draagt Natascha Wingelaar voor als kandidaat wethouder

Geschreven door Ron de Rooy

De fractie van DOS draagt Natascha Wingelaar voor als kandidaat wethouder. Zij kan op de unanieme steun van het bestuur en de leden van DOS rekenen.

 

Natascha (41) was eerder personeelsmanager bij meerdere bedrijven. Ze is op dit moment raadslid en voorzitter van de gemeentelijke commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en lid van de commissie Middelen en Bestuurlijke aangelegenheden. Tijdens de vorige bestuursperiode was zij partijvoorzitter van DOS. Ze heeft verder bestuurlijke ervaring, o.a. binnen het Ronald McDonald huis Maastricht en Maselant Business Club, opgedaan. Enkele jaren geleden was Natascha ook politiek analist bij de Lokale Omroep Stein, voordat ze in dienst trad als hoofdredacteur bij Streekomroep Start.

 

Intussen is over de verdere procedure overleg geweest met de coalitiepartners. Ook hier geniet Natascha steun. Op 3 december a.s. is de eerstvolgende raadsvergadering. We mikken erop dat onze kandidaat dan geïnstalleerd kan worden door de gemeenteraad van Stein.

 

Namens DOS,  

 

Peter Claessen,                    Ron de Rooy,

fractievoorzitter.                 partijvoorzitter.

06-52406742                       06-29095551

 

dinsdag 201510 nov.

Algemene Beschouwingen 2016

Geschreven door Ron de Rooy

Peter Claessen (fractievoorzitter) bracht eerder vandaag de volgende algemene beschouwingen in tijdens de begrotingsbehandeling. Één quote willen wij er alvast uitlichten: "Het kernenbeleid is springlevend!".

 

Meer lezen & reageren ›