Top 10 kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2018
donderdag 201610 nov.

Algemene Beschouwingen 2017

Geschreven door Ron de Rooy

Peter Claessen (fractievoorzitter):

"In een tijd dat bestuurlijk Nederland alleen maar meer versplinterd raakt, er steeds grotere uitdagingen op gemeentelijk niveau komen te liggen, en er meer van mensen zelf wordt verwacht, mogen wij trots zijn op onze gemeente en op onze inwoners, trots op wat wij in gezamenlijkheid tot stand brengen in de gemeente Stein. 
Het is beter met zijn allen de schouders er onder te zetten, dan vroegtijdig af te haken. Beter uitgaan van het positieve, dan over alles 'knoteren'. Beter uitgaan van het positieve dat zich in Stein ontwikkelt, dan het persoonlijk afkraken van mensen. Beter uitgaan van eigen kracht, dan die kracht elders gaan zoeken. Dat is, naar de mening van DOS, wat onze inwoners waarderen. Daar gaan we voor!"

 

Meer lezen & reageren ›
dinsdag 201618 okt.

Een nieuw raadslid voor DOS

Geschreven door Ron de Rooy

Doordat Gina van Mulken wethouder wordt, en in tijden van het dualisme een wethouder niet tegelijkertijd in de raad kan zitten, komt haar zetel toe aan een volgende kandidaat van Lijst 1: DOS. 
 
 

 

Meer lezen & reageren ›
donderdag 201629 sep.

Bestuursakkoord 2016-2018

Geschreven door Ron de Rooy

De partijen DOS, CDA, G!NA en Steins Belang hebben een akkoord bereikt voor het vormen van een nieuwe coalitie in de gemeente Stein. 

 

Meer lezen & reageren ›
dinsdag 20151 dec.

DOS draagt Natascha Wingelaar voor als kandidaat wethouder

Geschreven door Ron de Rooy

De fractie van DOS draagt Natascha Wingelaar voor als kandidaat wethouder. Zij kan op de unanieme steun van het bestuur en de leden van DOS rekenen.

 

Natascha (41) was eerder personeelsmanager bij meerdere bedrijven. Ze is op dit moment raadslid en voorzitter van de gemeentelijke commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en lid van de commissie Middelen en Bestuurlijke aangelegenheden. Tijdens de vorige bestuursperiode was zij partijvoorzitter van DOS. Ze heeft verder bestuurlijke ervaring, o.a. binnen het Ronald McDonald huis Maastricht en Maselant Business Club, opgedaan. Enkele jaren geleden was Natascha ook politiek analist bij de Lokale Omroep Stein, voordat ze in dienst trad als hoofdredacteur bij Streekomroep Start.

 

Intussen is over de verdere procedure overleg geweest met de coalitiepartners. Ook hier geniet Natascha steun. Op 3 december a.s. is de eerstvolgende raadsvergadering. We mikken erop dat onze kandidaat dan geïnstalleerd kan worden door de gemeenteraad van Stein.

 

Namens DOS,  

 

Peter Claessen,                    Ron de Rooy,

fractievoorzitter.                 partijvoorzitter.

06-52406742                       06-29095551