dinsdag 20151 dec.

DOS draagt Natascha Wingelaar voor als kandidaat wethouder

Geschreven door Ron de Rooy

De fractie van DOS draagt Natascha Wingelaar voor als kandidaat wethouder. Zij kan op de unanieme steun van het bestuur en de leden van DOS rekenen.

 

Natascha (41) was eerder personeelsmanager bij meerdere bedrijven. Ze is op dit moment raadslid en voorzitter van de gemeentelijke commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en lid van de commissie Middelen en Bestuurlijke aangelegenheden. Tijdens de vorige bestuursperiode was zij partijvoorzitter van DOS. Ze heeft verder bestuurlijke ervaring, o.a. binnen het Ronald McDonald huis Maastricht en Maselant Business Club, opgedaan. Enkele jaren geleden was Natascha ook politiek analist bij de Lokale Omroep Stein, voordat ze in dienst trad als hoofdredacteur bij Streekomroep Start.

 

Intussen is over de verdere procedure overleg geweest met de coalitiepartners. Ook hier geniet Natascha steun. Op 3 december a.s. is de eerstvolgende raadsvergadering. We mikken erop dat onze kandidaat dan geïnstalleerd kan worden door de gemeenteraad van Stein.

 

Namens DOS,  

 

Peter Claessen,                    Ron de Rooy,

fractievoorzitter.                 partijvoorzitter.

06-52406742                       06-29095551

 

Reageren