Het gemeentebestuur vergadert volgens het BOB-schema:

  • Beeldvorming
  • Oordeelsvorming
  • Besluitvorming

Gemeenteraadsleden en burgerraadsleden zullen zich in een eerste ronde een beeld vormen van beleidsvoorstellen. Nadat dit gebeurd is, kan tijdens een volgende bijeenkomst geoordeeld worden en kunnen zo nodig amendementen ingediend worden. Tot slot volgt het nemen van een besluit over een al dan niet geamendeerd besluit.

 

DOS is vanaf de start voorstander geweest van deze manier van vergaderen. Binnenkort hier een overzicht van onze burgerraadsleden en anderen die onze fractie steunen op andere wijze.