Top 10 kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2018
donderdag 20214 nov.

Algemene Beschouwingen 2021

Geschreven door Ron de Rooy

IMG-20201111-WA0018

 

De Algemene Beschouwingen is een coproductie van alle leden van DOS.

 

Vice-fractievoorzitter Julie Meijers en fractievoorzitter Peter Claessen brachten deze in tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering over de Programmabegroting 2022-2025.

 

Hun inbreng is via deze video link te zien.

De tekst van de begroting is via deze link te lezen.

De tekst van onze motie inzake doorlooptijd WMO is via deze link te lezen.

 

De teksten spreken voor zich. Wilt u meer weten of eens een keer meedenken en -praten, dat kan!

Neem daarvoor contact op via ons algemene mailadres.

donderdag 20211 jul.

Financiële stukken 2021

Geschreven door Ron de Rooy

Op 1 juli gaf onze fractie haar oordeel over de gemeentelijke Jaarrekening 2020, Bestuursrapportage 2021 en Kadernota 2022. De ingebrachte tekst is via deze link te raadplegen.

Industrienatuur