donderdag 20211 jul.

Financiële stukken 2021

Geschreven door Ron de Rooy

Op 1 juli gaf onze fractie haar oordeel over de gemeentelijke Jaarrekening 2020, Bestuursrapportage 2021 en Kadernota 2022. De ingebrachte tekst is via deze link te raadplegen.

Industrienatuur

 

Reageren