donderdag 202020 feb.

Reactie op Masterplan Chemelot 2030

Geschreven door Ron de Rooy

Industrienatuur

Chemelot heeft grote toekomstplannen. Het bedrijventerrein wil vergroten, vergroenen en meer mensen een baan kunnen bieden. Dat is te concluderen uit het “Masterplan Chemelot 2030”, zoals wij dat eergisteren, samen met andere omwonenden gepresenteerd kregen. Dat betekent dat Chemelot de komende 10 jaar flink wil gaan veranderen en dat zal dan ook een flinke impact op de omgeving hebben.

 

Vooropgesteld: wij kunnen blij zijn met zo’n enorme economische motor in onze achtertuin!

 

Zeker in een krimpregio is dit van belang en zeker in een tijd waarin, het is helaas onoverkomelijk, een nieuwe crisis er ooit van gaat komen. We doelen direct op de werkgelegenheid op de Chemelot-site zelf en daarmee ook indirect voor het mkb dat hierbij betrokken is en de leefbaarheid/levensvatbaarheid van onze kernen. In die zin past het vergroenen van de site daar ook bij; wij onderschrijven dat ten zeerste!


Wij willen, nee, moeten bij die veranderingen als gemeente als een serieuze partner gezien worden, want het is ons duidelijk dat de grond binnen onze gemeentegrenzen een belangrijke strategische rol speelt in de haalbaarheid van Chemelot’s doelstellingen.


Na de drukbezochte presentatie bleven wij echter met veel vragen achter die met name te maken

hebben met die impact op onze omgeving; de omgeving van onze buurmannen, buurvrouwen en

buurkinderen en de omgeving waar wij kopen, verkopen, sporten en recreëren.


Stein is daarnaast een “bovengemiddeld knooppunt”. Vanzelfsprekend zal de aandacht van Chemelot aldus uitgaan naar de essentiële logistieke stromen. Veel van die stromen gaan ook over het wegennet, dat op sommige momenten nu al vastloopt, waardoor wij, inwoners, er een stuk moeizamer gebruik van kunnen maken. De bereikbaarheid van onze gemeente is een grote, aantrekkelijke troefkaart voor die economische motor en die mag niet verloren gaan. Dat heeft (terecht) al veel investeringen gevraagd van onze gemeente, dus ook hier roepen wij op tot partnership met onze buurman, Chemelot.


Wij roepen tot slot ook op om een “ja, mits” houding aan te nemen tegenover de medewerking van Stein aan de toekomstplannen, waarbij we de mitsen samen met elkaar gaan invullen. Een raadsconferentie met dit plan als onderligger zou een goed begin zijn van een integrale beeldvorming, zodat we ook weten welke effecten de omgeving gaat merken. Eerder noemden we al de aspecten verkeer en leefbaarheid, maar laten we daar ook alvast bij noemen: luchtkwaliteit (fijnstof), geluids- en lichtoverlast en trillingen, ongedierte (bij het opslaan van plastic afval).


Met een goede integrale beeldvorming kunnen we alle aspecten tegen

elkaar afwegen en de juiste besluiten in gezamenlijkheid nemen.


Daarom stellen onze raadsleden Ron de Rooy (Stein), Kevin Van de Wauw (Urmond) en Meddy Goossens (Elsloo) de volgende schriftelijke vragen aan het college:

 1. Welke effecten hebben de ontwikkelingen zoals aangekondigd in het Masterplan Chemelot 2030 voor de omgeving van Gemeente Stein op het gebied van:
  1. De directe werkgelegenheid op de Chemelot-site?
  2. De indirecte werkgelegenheid voor leveranciers en het mkb?
  3. De woningmarkt en leefbaarheid in de diverse kernen?
  4. De verkeersstromen binnen en vlak buiten de gemeentegrenzen?
  5. De luchtkwaliteit (fijnstof) in de regio?
  6. De ervaren geluids- en lichtoverlast en overlast door trillingen?
  7. Mogelijke overlast van ongedierte (opslaan plastic afval)?
 2. Over welke andere aspecten moeten wij ons als gemeentebestuur buigen als het gaat over de impact die de ontwikkelingen hebben?
 3. Welke inspanningen kunt u verrichten om als gemeentebestuur zo veel mogelijk invloed te hebben op de effecten die de ontwikkelingen hebben op de omgeving van onze kernen?
 4. Kunt u in samenspraak met de agendacommissie een raadsconferentie organiseren met de impact van de ontwikkelingen op de Chemelot-site als integrale onderwerp?

Zodra wij de antwoorden ontvangen, zullen wij er uiteraard over berichten!

Reageren