Neem hier kennis van onze visie op de gemeente Stein. Wij stellen onze visie vierjaarlijks bij tijdens het opstellen van het verkiezingsprogramma, dat altijd in lijn ligt van onze kernpunten. Onze ledenvergadering, het hoogste orgaan van onze vereniging, heeft hier het laatste woord in.

 

Mocht de verkiezingsuitslag aanleiding zijn tot bestuursdeelname, dan brengen wij ons programma in tijdens de onderhandelingen met onze beoogde coalitiepartners. Het resultaat is dan een coalitieakkoord ofwel het spoorboekje van het gemeentebestuur t/m het einde van de bestuurstermijn.