Op woensdag 27 juni 2018 tekenden de (aanstaand) raads- en collegeleden van de beoogde coalitie  een akkoord. Dit coalitie-akkoord geldt voor de gemeente Stein in de periode 2018 tot en met 2022 en heeft de naam "Kansrijk Besturen".

Het is hier te downloaden. Een financiële paragraaf is hier in te zien.

De coalitie bestaat uit de partijen DOS (8 zetels), CDA (2 zetels), Steins Belang (2 zetels) en VVD (1 zetel). Samen hebben zij 13 van de 21 zetels.