De kernpunten van DOS zijn opgesloten in de naam: Democratisch Onafhankelijken Stein. Democratie staat voorop. Hierbij denken wij natuurlijk aan de wijze van besluitvorming:  de meerderheid beslist. Wij vinden echter dat de meerderheid rekening moet houden met de wensen van de minderheid. DOS is daarom steeds bereid tot overleg en samenwerking met andere partijen. Wij brengen dit al jaren in de praktijk als “regeringspartij” in de Gemeenteraad van Stein.

 

Een bijzonder aspect van democratie is openheid en transparantie. Dat begint met open staan voor de opvattingen van de inwoners. De mensen van DOS hebben steeds een open oor voor de mening van anderen. Dat wil echter niet zeggen, dat DOS met alle winden meewaait. In tegendeel, DOS heeft duidelijke opvattingen over hetgeen in en door de gemeente gedaan en gelaten moet worden. Er zijn immers grenzen aan de mogelijkheden. DOS maakt die keuzes echter op een transparante wijze en is altijd bereid tot uitleg.


Het tweede kernpunt is onze onafhankelijkheid. DOS heeft geen enkele binding met partijen op regionaal, provinciaal of landelijk niveau. Wij richten onze politiek puur en alleen op onze eigen gemeente. Hierdoor kunnen wij dicht bij de medebewoners staan, goed naar hen luisteren, hun taal spreken en hun belangen verdedigen. Voor het goed uitvoeren van onze politieke opvattingen staan de mensen van DOS echter niet alleen midden in de eigen gemeenschap, zij weten wat er in de wereld op allerlei terreinen speelt,  en wat de consequenties van ontwikkelingen elders kunnen zijn voor de eigen gemeente.


Met behoud van de onafhankelijkheid is DOS al jaren met coalitie-partners verantwoordelijk voor het bestuur van onze gemeente. Die verantwoordelijkheid zien de mensen van DOS als een verplichting, omdat de bewoners recht hebben op een open en transparant bestuur, dat de leefbaarheid en het welzijn in de gemeente hoog in het vaandel heeft staan, zonder dat er geld over de balk wordt gesmeten.