De geschiedenis van alle vroegere gemeenten en dorpen die nu samen de gemeente Stein vormen, kunnen wij hier niet bespreken. Relevant voor DOS is echter, dat die vroegere dorpen bestaan hebben en nog steeds bestaan. DOS is immers van mening dat de mensen in de eerste plaats in hun dorp wonen, en daarna pas in het administratieve begrip ‘gemeente’.


Jarenlang heeft DOS zich ingezet voor een gemeentelijk beleid, dat uitgaat van de waarde en de leefbaarheid in de dorpen en wijken. Wij noemen dat het kernenbeleid. Dat dit begrip inmiddels in politieke kringen in Stein gemeen goed is geworden, stemt ons uiteraard zeer tevreden. Nog steeds zijn wij van mening dat leefbare kernen met diverse goed bereikbare basisvoorzieningen gezien de de vergrijzing meer dan ooit nodig zijn. Die leefbaarheid is ook een uitstekend bindmiddel voor de bewoners. Wij hebben natuurlijk oog en oor voor initiatieven van bewoners die ten goede komen aan de leefbaarheid in hun directe omgeving.


DOS is zelf eigenlijk ook een product van het leven in de dorpen. Aan het eind van de jaren zeventig hebben enkele mensen in Elsloo besloten tot de oprichting van een politieke partij, genoemd DIE, die het anders zou gaan doen dan de toen gevestigde macht. Toen Elsloo in 1982 opging in de nieuwe gemeente Stein, was het althans voor de leden van DIE logisch dat voortaan de belangen van de nieuwe gemeente voorop zouden staan. DIE werd daarom DIM (Democratie in Maasland).

 

Het heeft echter  lang geduurd voordat anderen DIM niet meer associeerden met Elsloo. In de gemeenteraad van Stein was nog een verwante lokale partij actief, PGB, met de kern in Meers. Die verwantschap leidde tot een fusie van DIM en PGB. De nieuwe partij DOS gaf nu ook in de naam duidelijk aan waarvoor men al sinds 1982 stond: voor de belangen van de gehele gemeente Stein.

 

Inmiddels zijn we jaren verder en constateren dat de eenheid, de gemeente Stein, ook een eigen waarde heeft gekregen, zowel feitelijk, als in de gevoelens van de inwoners. Dat bleek bijvoorbeeld duidelijk tijdens onze actie tegen een mogelijke herindeling. Daarbij werd onderschreven dat de gemeente meer is dan de som van de onderdelen, ook al wonen de mensen in de eerste plaats in zo’n onderdeel. DOS blijft zich inzetten voor de kernen en het centrum.

 

Ons logo verklaard:

Negen woonkernen vormen samen één gemeente.
De negen bollen symboliseren de negen woonkernen.
Samen vormen ze één krachtige cluster, die symbool staat voor de gemeente Stein.

 

Binnen DOS staat de gemeente centraal. De negen bollen die samen de 'O' vormen staat in het logo letterlijk in het middelpunt. De behoeften van alle negen kernen worden door de partij behartigd.