Mijn naam is Kevin van de Wauw (44) en woonachtig in Urmond. Inhet dagelijks leven werk ik als Customs & Trade professional bij een grote onafhankelijk expediteur.

Eind 2017 ben ik gevraagd om bij DOS op de kieslijst te komen. Dit heb ik gedaan, omdat ik van mening ben dat DOS al jarenlang goed “aan de weg timmert” voor onze gemeente.In 2018 ben ik als gemeenteraadslid gekozen en dit heb ik 4 jaar met veel plezier gedaan.

In mijn vrije tijd ben ik actief als bestuurslid van Urpop en dit nu alweer 25 jaar met veel plezier. De afgelopen 2 jaar zijn niet makkelijk geweest voor alles wat met kunst, cultuur en horeca te maken had. Als bestuurslid van Urpop kan ik hierover meepraten. Vandaar dat ik me ook wil blijven inzetten voor deze vrijwilligers en ondernemers in onze gemeente.

Onze gemeente is veel verenigingen, evenementen en mooie plekken voor een natje en een droogje rijk en deze moeten ook blijven! Als deze vervelende periode achter de rug is, willen we allemaal weer genieten van al dat goeds in onze gemeente.

Daarnaast hoop ik ook dat er nieuwe initiatieven ontstaan. Mijn ervaring is dat gemeente Stein open staat voor nieuwe initiatieven en hier ook de nodige ondersteuning aan ondernemers voor biedt.

Ik kijk met trots terug op de afgelopen 4 jaar en ik hoop dat DOS de komende jaren weer op uw steun kan rekenen.