Mijn naam is Maurice Gransier. Als geboren en getogen Urmondenaar zet ik mij al jaren met veel enthousiasme en plezier in voor alle inwoners van de gemeente Stein. Dit heb ik de laatste 2 jaren gedaan als gemeenteraadslid bij DOS. De komende periode hoop ik weer namens DOS in de gemeenteraad te zitten, waardoor we ons samen kunnen inzetten voor een nog mooiere en betere gemeente.

 

Wat heb ik de afgelopen twee jaar als gemeenteraadslid bereikt?
De slechte staat van de brug in Urmond en een gebrek aan duidelijke communicatie door Rijkswaterstaat was voor mij aanleiding om mijn eerste motie in te dienen en deze is gelukkig unaniem aangenomen. Rijkswaterstaat heeft naar aanleiding van deze motie uitleg gegeven in een gemeenteraadsvergadering en heeft de toezegging gedaan dat de brug in 2025 klaar is.

Ook heb ik een motie ingediend omtrent de gebiedsvisie van Chemelot waarin ik het college heb opgeroepen de uitbreidingsplannen pas goed te keuren als dit een verbetering voor het woon- en leefklimaat voor onze gemeente zou betekenen. Ook deze motie is door de raad aangenomen.

Verder heb ik diverse schriftelijke vragen aan het college gesteld onder andere omtrent de verkeersveiligheid in Urmond. Dit leidde er toe dat er een omleidingsroute voor het vrachtverkeer richting het bedrijventerrein aan de Paalweg in Urmond en de haven in Stein is aangegeven om met name de Mauritslaan van vrachtverkeer te ontlasten.

Het initiatiefvoorstel om de speeltuin aan de Kampstraat in Urmond te behouden én te renoveren laat zien hoe direct je iets voor de maatschappij kunt betekenen en dat het er ook écht toe doet.
Samen met een groep kinderen uit Oud-Urmond heb ik me ingezet om de geplande sluiting van deze speeltuin te voorkomen. En dat is gelukt! Wat een voorrecht om dit met en voor de kinderen van Urmond te mogen doen.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 staan al weer voor de deur. Wat zou ik onder andere nog willen bereiken voor ’t törp en onze gemeente?
De prachtige, oude dorpskern van Urmond wil ik samen met de inwoners nog mooier maken door het zo veel mogelijk terug te brengen in de oude stijl. Ik wil daarbij onderzoeken of het mogelijk is om wielrenners uit te dagen een andere route te kiezen dan door de oude dorpskern. Verkeersveiligheid en woongenot zijn hierbij belangrijke voorwaarden.

OBS De Maakei barst uit zijn voegen. In het Integrale Huisvestingsplan staat dat onze school als tweede aangepakt gaat worden en hier wil ik dan ook persoonlijk op toezien.

Een vernieuwde afvalstraat met een weegbrug zou een goede toevoeging zijn in de gemeente Stein en natuurlijk blijf ik de ontwikkelingen omtrent de brug in Urmond en de gebiedsvisie van Chemelot op de voet volgen.
Na 2 jaar in de gemeenteraad heb ik het gevoel pas begonnen te zijn en ben ik nog lang niet klaar. Om nogmaals 4 jaar plaats te mogen nemen in de gemeenteraad van Stein heb ik uw hulp nodig en vraag dan ook voor uw stem