Mijn naam is Natascha Wingelaar (48), ik ben geboren in Kerensheide en woon nu in Oud-Stein, ben getrouwd met Raymond en wij hebben een zoon van bijna 14: Tren. Ik doe voor de derde keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. 8 jaar geleden begon ik dit avontuur op een onverkiesbare plaats. Tot mijn verbazing werd ik met voorkeursstemmen als raadslid gekozen. Met veel enthousi-asme en inzet heb ik invulling gegeven aan het raadslidmaatschap. Mijn motivatie en inzet was en is gebaseerd op de tijd waarin voor mij ineens mijn gezondheid niet meer als vanzelfsprekend was. Ik realiseer me nog iedere dag dat ik heel veel geluk heb gehad. Helaas geldt dat niet voor iedereen.

 

Ik wil mijn ervaringen gebruiken, kwetsbare groepen een stem geven en iets positiefs hieruit bereiken. Ruim zes jaar geleden kreeg ik de kans om wethouder te worden. Ook die kans heb ik met twee han-den aangegrepen. Uiteraard heb ik mijn focus nog altijd op kwetsbare doelgroepen. Maar ook de andere onderdelen van mijn werk geven mij veel energie. Ik heb me o.a. kunnen inzetten voor een stabiele financiële positie van onze gemeente, een verbeterde dienstverlening aan inwoners en ondernemers en de introductie van een ondernemersfonds. Daarnaast vind ik de zorgen in de jeugdzorg en de noodzakelijke verbeteringen hierin, de druk die ontstaat voor maatschappelijke ondersteuning (WMO), de overbelasting van mantelzorgers én onderwijshuisvestiging hele belangrijke thema’s. Ik zou heel graag mijn werk willen voort-zetten. Beter lokaal, met aandacht voor u!

 

Een deel van het verhaal van Natascha is te beluisteren via deze podcast (link).