Paul Alberti #6
E-mailadres: paul.alberti@gmail.com
Telefoonnummer: 06-14537120
Adres: Molenweg Zuid 2
6129 PH Berg aan de Maas

"Mijn naam is Paul Alberti (40), geboren en getogen in Berg aan de Maas, melkveehouder van beroep. In ben getrouwd met Ursula en hebben samen twee dochters, Lena en Elisa. Ik doe voor de eerste keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Stein.

In 2019 ben ik samen met het DOP betrokken geraakt bij het behoud van de basisschool in Berg. De school is mijn inziens het hart van het dorp, de leefbaarheid in het dorp en het voortbestaan van de verenigingen hangt samen met de aanwezigheid van primair onderwijs. Samen met de ouders hebben wij de raad ervan weten te overtuigen de school in Berg te behouden en budget vrij te maken voor renovatie. In 2022 is het eindelijk zo ver en zal begonnen worden met de lang verwacht renovatie van de school.
Daarnaast ben ik regiobestuurder bij de LLTB met portefeuille duurzaamheid. We staan voor de grote uitdaging om onze economie circulair te maken en minder afhankelijk te worden van fossiele energiebronnen. Dit mag echter niet ten koste gaan van het landschap of de voedselproductie. In mijn dagelijkse bedrijfsvoering wordt alle elektrische energie al duurzaam opgewekt. De gemeente Stein laat al zien dat er voldoende potentie is voor energie opwek op daken, 25% van de inwoners doet al aan kleinschalige energie-opwek. Het DOS is dan ook tegen het realiseren van zonneparken op landbouwgrond en wil duurzame energie opwekking op daken stimuleren. Duurzaam ruimtegebruik is het sleutelwoord in deze energie transitie en daarvoor wil ik mij graag sterk maken.