Ik ben Paul Thomassen (63), woonachtig in Elsloo.

Voor de komende vier jaar ga ik weer graag voor jullie aan de slag als raadslid.

 

Ik heb me de afgelopen raadsperiode beziggehouden met het sociale domein.

Voor de komende vier jaar heb ik een paar persoonlijke speerpunten:

• Verkorten WMO-toekenning periode bij acute situaties
• Stimuleren initiatieven ter versterking verenigingsleven
• Het realiseren van ontmoetingsruimten voor de jeugd
• Vergroten zeggenschap inwoners bij besluitvorming in relatie tot hun woonomgeving

In elke kern van onze gemeente, moet het de moeite waard zijn om te wonen.

Onze rijke historie en verenigingsleven, samenhang en wederzijdse betrokkenheid, tolerantie en respect zijn daarbij essentieel.

Dat moeten we stimuleren.

 

Bij acute situaties duurt het oneigenlijk lang voordat een WMO-voorziening wordt toegekend.

Dat kan beter. Eind 2021 heb ik hiervoor een motie ingediend en daar ga ik me dus hard voor maken.

En…zoals de meesten mij kennen…ik ga mijn best doen!

Democratisch Onafhankelijken Stein, Lijst 1, Nummer 8 Paul Thomassen