Alles begint bij een goede veiligheid op straat. Mensen willen niet in een onveilige gemeente werken, laat staan wonen of de kinderen naar school laten gaan. Het is de taak van de gemeente de veiligheid te waarborgen. Daarmee zorg je indirect ook voor woon -en werkgenot.

Op de tweede plaats, maar zeker geen laatste plaats is het stukje communicatie van essentieel belang. Zowel bij een crisis (denk hierbij aan de watersnoodramp waar ook inwoners van onze gemeente hebben moeten evacueren) als ook bij de leuke en mooie zaken dient de communicatie ten alle tijden in orde te zijn en inusief. Je kan niet van iedere inwoner verwachten dat ze alles op internet lezen. Ook de inwoners die niet computervaardig zijn dienen op te hoogte te blijven.