Het bestuur van DOS zorgt hoofdzakelijk voor de structurele contacten tussen de wethouders en gemeenteraadsleden van DOS enerzijds en de (burger)leden en achterban van DOS anderzijds. Daartoe worden geregeld ledenvergaderingen en workshops georganiseerd.

 

  • partijvoorzitter a.i.

     

  • secretaris

     

  • bestuurslid

     

  • fractiesecretaris